English Ukrainian
   

Урядова гаряча лінія  

УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
Номер телефону 1545

   

Служба у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації  

Адреса:
м. Миколаїв,
вул. Наваринська, 16

Телефони:
+380(512) 47 38 32
+380(512) 47 38 27

E-mail:
zpsd@ssd.mk.gov.ua
opika@ssd.mk.gov.ua

   

Публічні закупівлі  

Прозорро - публічні закупівлі
   
Курси ЗНО ДПА
   

Соціальна програма  

Прозорро - публічні закупівлі
   

Науково-методичний центр "Вищої та фахової передвищої освіти"  

   
   

ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж»

Циклова комісія «Управління, адміністрування та соціально - поведінкових наук»

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Освітня програма (спеціалізація) «Фахівець з інформаційних технологій» Кваліфікація – «молодший спеціаліст з інформаційної діяльності підприємства» з нормативним терміном навчання 2 роки 10 місяців – на основі базової загальної середньої освіти

Сьогодні індустрія ІТ-технологій – одна з найбільш перспективних і динамічних у світовій та українській економіці. Прогнози економічного розвитку стримуються нестачею кваліфікованих кадрів з інформаційних технологій. Про доцільність підготовки молодших спеціалістів у сфері інформаційної діяльності підприємства свідчить той факт, що в сучасному суспільстві неможливо уявити промислове виробництво, систему освіти та охорони здоров’я, фінансові й урядові заклади без спеціаліста зі знаннями інформаційних технологій. Анаоізуючи проблеми сьогодення, потреби та запити підприємств регіону, Миколаївський політехнічний коледж (як базова установа для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Миколаївської області), у 2015 році прийняв рішення про ліцензування та отримав ліцензію спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», оскільки саме ці фахівці можуть в цілому задовольнити вимоги підприємств в галузі інформатизації та моделювання економічних процесів відповідно до їх професійного призначення та освітньо–кваліфікаційного рівня й здатні виконувати професійну роботу, зазначену за ДК 003: 2010: Національним класифікатором України «Класифікатором професій»:

 • 3121 Фахівець інформаційних технологій;
 • 3119 Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки;
 • 3121 Техніки-програмісти;
 • 3411 Дилери (біржові торгівці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій;
 • 3434.1 Помічники керівників підприємств, установ та організацій та можуть займати наступні первинні посади:
  • -технік з планування;
  • -технік-програміст;
  • -фахівець з корпоративного управління;
  • -помічник керівника підприємства (установи, організації).

У цьому році у Миколаївському політехнічному коледжі відбудеться перший випуск фахівців даної спеціальності. Випускники спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» можуть працювати в органах державного та корпоративного управління, місцевого самоврядування, їх підрозділах, що займаються питанням виробництва, транспорту, зв'язку, фінансів та інвестицій; підприємствах, організаціях, фірмах, акціонерних та інших типах господарських товариств, спільних, малих підприємств та інші. Навчання проводиться на бюджетній та контрактній формі навчання. Усі здобувачі освіти забезпечуються сучасним та зручним гуртожитком. Для оволодіння спеціальністю створена потужна навчально-методична, наукова, спортивна та оздоровча база. Коледж має сучасний комп’ютерний центр, що складається з п’яти комп’ютерних класів. Розробляються та інтенсивно впроваджуються у навчальний процес комплекси програмного забезпечення та інтерактивні методи навчання. Оволодіння спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» передбачає набуття здобувачами освіти теоретичних знань та практичних навичок з планування та організації, діяльності підприємства і проходження практики на підприємствах різних форм і галузей регіону. За період навчання у коледжі здобувачі освіти отримують теоретичні знання та практичні навички використання сучасних автоматизованих систем і технологій управління, аналізу, збору інформації, основ стратегічного та оперативного планування, порядку складання бізнес-планів та напрямків підвищення економічної ефективності підприємств, аналізу факторів впливу зовнішнього середовища на економічний стан підприємства, базові знання з алгоритмізації та об’єктно-орієнованого програмування, проектування та експлуатації баз даних та сучасних інформаційних систем, захисту та безпеки інформації з використання Інтернет-технологій. Мають навички створення програмних додатків до баз даних в інтегрованому середовищі візуального програмування Borland Delphi. Спеціальність поєднує в собі фундаментальну економічну освіту і глибокі знання в галузі комп’ютерних технологій. В організації навчального процесу спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» широко застосовуються прогресивні педагогічні технології, активні методики навчання з використанням сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій. При визначенні цілей освіти та професійної підготовки, прогнозуванні потреб у фахівцях відповідного рівня ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж» враховано також вимоги «Закону про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого Постановою КМУ від 20.02.1998 р. №65 і розглянуто питання про надання можливості продовження навчання, за бажанням випускників даної спеціальності, у вищих навчальних закладах м. Миколаєва, а саме: Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаївському національному аграрному університеті, Миколаївському національному університеті ім. В. О. Сухомлинського, Чорноморському державному університеті імені Петра Могили та інших вищих навчальних закладах України та Європи в галузі знань 07 «Управління та адміністрування», що відповідатиме обумовленим цілям та потребам суспільства, вимогам до системи знань, умінь та навичок, світогляду та громадських і професійних якостей майбутнього фахівця.

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Чекаємо вас у ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж»!

Державний вищий навчальний заклад «Миколаївський політехнічний коледж» має добрі традиції у вихованні молоді та організації дозвілля здобувачів освіти. У вільний від занять час вони беруть активну участь у проведенні студентських конференцій, спортивних змагань, олімпіад, диспутів, брейн-рингів. Невід’ємною частиною виховного процесу стали оздоровчі, спортивні та культурно-масові заходи. Активно діє в навчальному закладі рада студентських асоціацій. Коледж є базовим для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Миколаївської області. Навчаючись у коледжі, Ви переконаєтесь, що в житті немає проблем, є тільки можливості. Навчання на комісії управління, адміністрування та соціально-поведінкових наук ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж» перетворяться на справжню теоретичну та практичну школу економічної управлінської мудрості. У стінах коледжу Ви отримаєте інформацію, яка змінить ваше мислення. Помилки та перемоги – ось та ціна, яку ми платимо за професійний досвід. У коледжі допоможуть сформувати навички, які стануть основою перемог та дадуть змогу запобігти можливим помилкам. Навчайтеся у нашому коледжі – це роки безперервного потоку інноваційних знань, почуттів, емоцій та вражень. Бажаємо Вам потрапити у ці потоки та отримати повноцінну освіту. Пам’ятайте, економічна освіта – це універсальна освіта: вона дозволяє стати конкурентоспроможним фахівцем у сучасних умовах стрімкого розвитку управлінської, економічної галузі та сфери програмування.