English Ukrainian
   

Урядова гаряча лінія  

УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
Номер телефону 1545

   

Служба у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації  

Адреса:
м. Миколаїв,
вул. Наваринська, 16

Телефони:
+380(512) 47 38 32
+380(512) 47 38 27

E-mail:
zpsd@ssd.mk.gov.ua
opika@ssd.mk.gov.ua

   

Публічні закупівлі  

Прозорро - публічні закупівлі
   
Курси ЗНО ДПА
   

Соціальна програма  

Прозорро - публічні закупівлі
   

Науково-методичний центр "Вищої та фахової передвищої освіти"  

   

Спеціальність:
121 Інженерія програмного забезпечення: Програмна інженерія
5.05010301 Розробка програмного забезпечення

 

Ця спеціальність – одна з найнеобхідніших спеціальностей сьогодення. Ви навчитеся професійно володіти мовами програмування для тестування і розробки програм, будете знати будову та техніко-експлуатаційні характеристики електронно-обчислювальних машин та мереж, економіку, організацію і планування роботи обчислювальних центрів.

Студенти, які навчаються за даною спеціальністю, отримують кваліфікацію технік-програміст.

Програміст повинен володіти навичками алгоритмізації та структуризації даних, орієнтуватися в фундаментальних поняттях сфери інформатики, мати навички програмування на декількох програмних і машинно-орієнтовних мовах, налагодження і тестування програм.

Програмісти створюють програмні дані загального призначення та спеціалізовані пакети прикладних програм. Для цього вони повинні володіти методологію побудови математичних моделей економічних та виробничих процесів.

Технік-програміст повинен знати фундаментальні розділи математики у обсязі, достатньому для використання математичного апарату у процесі розв`язання професійних задач, побудови математичних моделей, фундаментальні структури даних та алгоритми обробки інформації, які застосовуються в ЕОМ, архітектуру ЕОМ і комп`ютерних мереж, основи мови програмування, сучасні технології проектування та розробки програмного забезпечення, сучасні підходи до побудови людино-машинного інтерфейсу та засоби візуального програмування, принципи організації баз даних та мову запитів SQL та вміти застосовувати базові знання математики та фізики, виконувати необхідні розрахунки для здійснення майбутньої професійної діяльності, організовувати безпечні умови праці на виробництві, застосовувати набуті знання для здійснення професійної діяльності при розробці, налагодженні та експлуатації програмного забезпечення. В процесі навчання студенти отримують навики програмування в TurboPascal, C++, Асемблері, мови SQL-запитів, середовищі Visual Basic for Application, Delphi, Java Script, HTML, PHP, Visual C та навики використання CASE-засобів проектування та документування програмних засобів (UML, Power Designer,Platinum Erwin та ін.).

Технік-програміст може працювати на підприємствах, організаціях та установах усіх форм власності, сфері пенсійного забезпечення, соціального захисту, центрах зайнятості, державних адміністраціях на таких посадах, які програміст – розробник програмного забезпечення, програміст – тестувальник програмного забезпечення, системний аналітик – програміст, керівник (менеджер) проектів складних програмних систем, системний адміністратор, інженер з інформаційних технологій у промислових, фінансових, торгівельних,, адміністративних організаціях, адміністратор комп`ютерних мереж, адміністратор інтернет - технологій, розробник – адміністратор баз даних.

Розробка програмного забезпечення