English Ukrainian
   

Урядова гаряча лінія  

УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
Номер телефону 1545

   

Служба у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації  

Адреса:
м. Миколаїв,
вул. Наваринська, 16

Телефони:
+380(512) 47 38 32
+380(512) 47 38 27

E-mail:
zpsd@ssd.mk.gov.ua
opika@ssd.mk.gov.ua

   

Публічні закупівлі  

Прозорро - публічні закупівлі
   
Курси ЗНО ДПА
   

Соціальна програма  

Прозорро - публічні закупівлі
   

Науково-методичний центр "Вищої та фахової передвищої освіти"  

   

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН

для вибіркової складової освітньо-професійних програм підготовки фахових молодших бакалаврів

 

Спеціальність: 051  Економіка

Освітньо-професійна програма: Економіка підприємства

 

1

Вища математика

Статистика

2

Охорона праці

Охорона праці та безпека життєдіяльності на підприємствах

3

Фінанси підприємств

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання

4

Менеджмент

Стратегічне управління

5

Маркетинг

Маркетингова інформація та дослідження

6

Гроші і кредит

Фінансово-кредитні операції

7

Інформаційні системи і технології на підприємствах

Використання інформаційних технологій на підприємствах

 

Спеціальність: 071  Облік і оподаткування 

Освітньо-професійна програма: Облік і аудит на підприємствах і в організаціях

 

1

Вища математика

Статистика

2

Охорона праці

Охорона праці та безпека життєдіяльності на підприємствах

3

Фінанси підприємств

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання

4

Менеджмент

Стратегічне управління

5

Інформаційні системи і технології в обліку

Використання інформаційних технологій в обліку і управлінні

6

Казначейська справа

Бюджетна система

7

Аудит

Аудиторські послуги

 

Спеціальність: 076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Освітньо-професійна програма: Фахівець з інформаційних технологій

 

1

Вища математика і статистика

Економіко-математичні методи і моделі

2

Охорона праці

Безпека життєдіяльності і охорона праці на підприємствах різних форм власності

3

Фінанси

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання

4

Менеджмент

Маркетинг підприємств малого бізнесу

5

Офісні системи і електронний документообіг

Управління та розвиток людського капіталу

6

Електронна комерція

Електронний бізнес і електронна комерція

7

Стратегічне управління підприємством

Інтернет-технології в торгівельній і біржовій діяльності

 

Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення

Освітньо-професійна програма: Програмна інженерія

 

1

Економіка і організація виробництва

Економіка програмного забезпечення

2

Теорія ймовірності і математична статистика

Статистична обробка експериментальних даних

3

Чисельні методи

Методи комп'ютерних обчислень

4

Математичні методи дослідження операцій

Основи математичного програмування

5

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Безпека життєдіяльності в галузі інформаційних технологій

6

Розробка веб-застосувань

Сучасні технології веб-програмування

Розробка програм для мобільних платформ

7

Проектний практикум

Менеджмент проектів програмного забезпечення

8

Людино-машинний інтерфейс

Java та C# технології прикладного програмування

Скриптові мови програмування

9

Операційні системи та організація КМ

Захист інформації комп'ютерних мереж

 

Спеціальність: 131 Прикладна механіка

Освітньо-професійна програма: Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

 

1

Технологія матеріалів

Електроматеріалознавство

2

Інженерна графіка та спецкреслення

Нарисна геометрія та комп. графіка

3

Електронні системи та засоби автоматики

Промислова електроніка

4

Економіка підприємства в галузі

Економіка, організація та планування виробництва

5

Охорона праці в галузі

Охорона праці

6

Електричні вимірювання

Основи метрології

7

Будова і обслуговування верстатів з ПК та РТК

Металорні верстати  з ПК та РТК

8

Електропривод  верстатів з ПК та РТК

Електрообладнання верстатів з ПК та РТК

9

Основи програмування та технічні розрахунки на ЕОМ

Технологічні основи програмування для верстатів з числовим програмним управлінням

 

Спеціальність: 133  Галузеве машинобудування

Освітньо-професійна програма: Машинобудування та матеріалообробка

 

1

Комп'ютерна графіка

Інженерна графіка та нарисна геометрія

2

Технологія конструкційних матеріалів

Технологія металів

3

Загальна електротехніка

Загальна електротехніка з основами електроніки

4

Основи управління виробництвом

Менеджмент

5

Організація та планування виробництва

Економіка підприємства в галузі

6

Охорона праці

Охорона праці в галузі

7

Технологічні основи програмування

Програмування для верстатів з ЧПК

8

Системи ЧПК в механообробці

Приводи верстатів з ПК та РТК

 

Спеціальність: 135 Cуднобудування

Освітньо-професійна програма: Монтаж, проектування та обслуговування суднових машин, механізмів та систем

 

1

Економіка в галузі

Організація та планування виробництва

2

Охорона праці в галузі

Охорона праці та безпека життєдіяльності

3

Автоматика та регулювання СЕУ

Основи автоматизації СЕУ

4

Основи стандартизації та якість продукції

Метрологія

5

Монтаж та обслуговування СЕУ

Технологія монтажу та  ремонту СЕУ

6

Креслення та інженерна графіка

Комп'ютерна графіка

 

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійна програма: Монтаж та обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання

 

1

Креслення та спецкреслення

Комп'ютерна  графіка

2

Технологія металів, конструкційні матеріали

Електроматеріалознавство

3

Основи метрології

Електричні вимірювання

4

Охорона праці в галузі

Охорона праці та БЖД

5

Організація та планування виробництва

Економіка в галузі

6

Автоматизація технічних засобів суден

Комп'ютерні системи і мережі управління судновими технічними засобами

7

Налагодження та ремонт електроустаткування суден

Обслуговування електроустаткування суден

8

Суднові системи зв'язку  та керування

Навігація та суднові системи зв'язку

 

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійна програма: Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств та цивільних споруд

 

1

Інженерна графіка та спецкреслення

Комп'ютерна графіка

2

Конструкційні та електротехнічні матеріали

Електрохімія та електроматеріалознавство

3

Електричні вимірювання

Основи метрології

4

Економіка  підприємства

Організація та планування виробництва

5

Основи промислової електроніки, мікропроцесорної техніки

Електронні системи та засоби автоматики

6

Охорона праці, електробезпека та енергозбереження

Охорона праці в галузі

7

Монтаж, експлуатація  електроустаткування

Ремонт електроустаткування

8

Основи проектування електроустановок

Конструювання електроустановок

9

Надійність електроприводу

Основи електроприводу та автоматика

 

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійна програма: Обслуговування, діагностика та ремонт автотранспортних засобів

 

1

Електроматеріалознавство

Надійність та випробовування машин

2

Метрологія та вимірювальна техніка

Електричні вимірювання

3

Інженерна та комп'ютерна графіка

Опір матеріалів і основи теорії пружності та пластичності

4

Основи електроніки та мікроелектроніки

Електронні системи та засоби автоматики

5

Електричні машини та  основи електроприводу

Електричні машини та  електричні апарати

6

Охорона праці та БЖД

Стандартизація і якість продукції

7

Економіка підприємства

Організація та планування виробництва

8

Електронні системи автотранспортних засобів та автоматика

Мікропроцесорні системи автотранспортних засобів та автоматика

9

Технічне обслуговування електроустаткування автомобілів і тракторів

Ремонт електрообладнання автомобілів і тракторів

 

Спеціальінсть: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Освітньо-професійна програма: Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

 

1

Інженерна та комп'ютерна графіка

Прикладне програмування в телекомунікаційних системах

2

Метрологія та стандартизація у галузі телекомунікацій та радіотехніки

Метрологія та вимірювальна техніка

Радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання

3

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Основи професійної безпеки та здоров'я людини

Охорона праці та безпека життєдіяльності в галузі електроніки та телекомунікацій

4

Радіоприймальні і підсилювальні пристрої

Телекомунікаційні пристрої приймання та передавання інформації

Пристрої генерування та приймання радіосигналів

5

Економіка та організація виробництва радіоелектронної апаратури

Основи економіки

6

Матеріалознавство радіоелектронних засобів та  елементна база радіелектронних апаратів

Матеріалознавство та електрохімія

7

Основи виробництва

Конструювання та технологія виробництва радіоелектронних апаратів

8

Прибори запису та відтворення

Захист інформації в телекомунікаційних та радіотехнічних системах

Телекомунікаційні системи передачі та мобільний зв'язок

 

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт

Освітньо-професійна програма: Експлуатація суднових енергетичних установок

 

1

Суднові устрої та системи

Суднові допоміжні та палубні механізми

2

Суднові електричні мережі та основи суднової електроніки

Електрообладнання суден

3

Безпечне несення вахти

Безпека життєдіяльності

4

Основи охорони праці та охороні заходи на судні

Охорона праці в галузі

5

Технічне обслуговування

Ремонт суднових технічних засобів 

6

Нарисна геометрія та інженерна графіка

Комп'ютерна графіка

7

Економіка морської індустрії та нормативні морські документи

Менеджмент морських ресурсів

8

Основи автоматики та регулювання

Основи автоматики та автоматизація суднових енергетичних установок

 

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт

Освітньо-професійна програма: Експлуатація електрообладнання та автоматики суден

 

1

Теоретичні основи електротехніки та електроматеріалознавство

Основи електротехніки та електротехнічні матеріали

2

Інженерна графіка

Комп'ютерна графіка та спецкреслення

3

Основи охорона праці та БЖД

Енергозбереження

4

Електронні суднові системи та засоби автоматики

Основи суднової електроніки та мікропроцесорної техніки

5

Суднові вимірювальні прилади та системи

Основи метрології

6

Економіка  мореплавства

Економіка, організація та планування на судах

7

 Комп'ютерні мережі управління судновими технічними засобами

Суднові комп'ютери та комп'ютерні системи 

8

Суднові автоматизовані електроенергетичні системи

Системи управління електроенергетичними і енергетичними установками,  суднова енергетика і механічні устрої

9

Менеджмент морських ресурсів

Безпечне несення вахти та охоронні заходи